Ondřej Blahník / Sochařství / Modely zvířat / vakovlk - ZOO Ostrava

Vakovlk - ZOO Ostrava

Socha vakovlka na hřbitově vyhynulých zvířat v ZOO Ostrava