Ondřej Blahník / Sochařství / Modely zvířat / Miss Waldron - ZOO Ostrava

Miss Waldron - ZOO Ostrava

Socha vyhynulé guerézy Miss Waldron v ZOO Ostrava