Ondřej Blahník / Sochařství / Modely zvířat / jeskynní lev loví koně

Jeskynní lev loví koně - Giganti.cz

Model jeskynního lva lovícího koně - Giganti - Doba ledová