Ondřej Blahník / Sochařství / Modely zvířat / Alka velká - ZOO Ostrava

Alka velká - ZOO Ostrava

Socha alky velké na hřbitově vyhynulých zvířat v ZOO Ostrava