nepomucký - EXPO Sanghaj

sv. Jan Nepomucký (polystyrén) - EXPO Sanghaj - model Karlova mostu